Skogen och mångfalden – hot, möjligheter och utmaningar

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 15 januari 2020
Ekonomikum

Välkomna på en föreläsning av Joachim Strengbom, docent vid inst. för naturvård, SLU

Skogen har många olika värden, men det är också många som ställer krav på skogen. Frågan om hur vi bäst använder skogens resurser och vem som har rätt till vad är ofta ett hett diskussionsämne i debatten. Vilka är skogens värden och hur ska vi bäst förvalta dessa värden är viktiga samhällsfrågor, inte minst eftersom leveransen av olika värden ofta står i direkt motsättning till varandra. Detta innebär att ökad leverans av ett värde ofta innebär minskad leverans av ett annat värde.

Sedan gammalt finns det konflikter mellan skogsbruk (produktion) och miljö, men i dag finns också nya konflikter mellan olika miljömål. Hur ska vi till exempel använda skogen för att motverka klimatförändringar?

Under föredraget kommer Joachim att beskriva skogens olika värden, målkonflikter mellan leveransen av olika värden och diskutera möjliga lösningar för målkonflikterna.

Sök aktivitet