Samtalskväll om tjädern FULLBOKAT

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 13 mars 2019
Biotopia

Tjädern är fortfarande talrik art på nationell nivå, men som framförallt i södra Sverige verkar den vara på tillbakagång — åtminstone antalet större spelplatser med minst fem tuppar har minskat dramatiskt. Men hur mycket vet vi egentligen om tjäder och dess spelplatser i Uppland? Vad är det som behöver göras för att kunskapen ska bli bättre?

Samtalskvällen streamas här:

I panelen
Christer Johansson är ledamot i styrelsen för Birdlife Sverige och har många års erfarenhet av att kartlägga tjäderspel i Västsverige. Han har också deltagit i ett praktiskt projekt för att skapa ett tjädervänligt skogsbruk i samarbete med Skogssällskapet och Skogsstyrelsen utanför Lerum.
Sven Kilhström är konsulent på Skogsstyrelsen distrikt Uppsala-Västmanland och har handlett flera frågor som gäller just tjäderspel i Uppsala län.
Urban Westerlind chef för enheten för vatten och naturtillsyn, Länsstyrelsen i Uppsala län. Har hand om artskyddsärenden, tillsyn och prövningar.
Emil V. Nilsson kommer att vara moderator och jobbar på Biotopia, bland annat med Naturpodden.

Program
19:00 Presentation av samtalskvällen
19:05 Christer Johansson från Birdlife Sverige presenterar tjäderns situation i Sverige idag
19:15 Sven Kihlström berättar om hur Skogsstyrelsen jobbar med tjädern med skogsbruket
19:30 Möjlighet för tredje paneldeltagare att presentera sig
19:40 Paus för fika
20:00 Samtal mellan publik och panel om hur vi kan hjälpa tjädern i Uppland.
20:30 Kort sammanfattning och avslut. Möjlighet till informella samtal med expertpanelen.

En samtalskväll på Biotopia bygger på att du i publiken ställer frågor till panelen. En moderator finns med för att underlätta dialogen mellan panel och publik. Tillställningen är gratis. Antalet platser är begränsat. Boka in din plats genom att skicka ett epost till bokning@biotopia.nu

 

Sök aktivitet