Ringmärkning på Oxängen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 7 september 2019
UOF Upplands fågelskådare

När: Lördag 7 september kl. 06
Var: Vendelsjön. Samling vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala kl. 06 för samåkning

Hösten står verkligen för dörren men än finns de flesta arter kvar. Vi har möjlighet att få närkontakt med vassens sångare så som rör- och sävsångare men också fjällbjörkskogens juvel – blåhaken, kan med lite tur fastna i våra nät. I busk- och skogsmarken hoppar mesar av olika arter. Efter märkningen finns möjlighet att avsluta vid tornet i Vargropen.

Kostnad: Resekostnad 80 kr
Anmälan: Lars-Erik Larsson, lelarsson@telia.com eller
070-7500203.
Arrangör: UOF Upplands fågelskådare

Sök aktivitet