Riktad slåtter för att gynna växten korskovall

3 september 2023, 11.00
Arnöhuvud naturreservat, samling vid reservatets parkering

För att gynna den sällsynta blomman korskovall som växer på en äng vid Lillåker i Arnöhuvuds naturreservat så anordnas slåtter för att ta bort växtlighet som hotar kväva korskovallbeståndet. Ta gärna med lie och räfsa (om du har) samt fika. Kläder efter väder. Vid lämpligt väder bjuds det på folkmusik av lokalt spelmanslag. Kontaktperson, Håkan Nihlman 073-8005553.

Sök aktivitet