Paddling och fotografi – intresseanmälan

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 31 mars 2023
Uppsala

Intresseanmälan 
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vatten–paddling/kajak/intresseanmalan-paddling–fotografi4/

Datum är inte bestämt ännu.

Att paddla i grupp och fotografera går vanligtvis inte bra ihop. Fotografi behöver tid och gruppen brukar oftast ha andra prioriteringar. I ”Paddling & Fotografi” däremot ligger fokus på tid för långsam fotografi.

Analog fotografi är på väg tillbaka ur skamvrån ditt den tyvärr hade förpassats under de senaste 15-20 åren. Att välja rätt film och följa ett varsamt arbetsflöde utan möjlighet för direkt kontroll av resultat ger fotografier långt bort från den färgmättade världen som möter oss dagligen på våra skärmar. Den innebörande långsamheten ger tid för avslappning och eftertanke. Tänk dig att paddla med din kamera till en ö, hitta ett bra motiv och ha tid att vänta på rätt ljus innan du trycker på utlösaren, samt att kunna snacka fotografering på kvällarna utan att behöva (eller kunna) titta på dagens alstrar.

Paddling och fotografis tyngdpunkt är analog fotografi utan att utesluta digital fotografi. Det får visa sig om intresset är tillräckigt stort. Datum och upplägg för turer är inte bestämt än, för först vill jag (ansvarig ledare) veta om det överhuvudtaget finns intresse och med vad slags fotograferi ni som är intresserade i så fall håller på med.

 

Sök aktivitet