Östhammarsfjärdens dag

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 23 maj 2024
Östhammars busstation (1 km gångväg till Krutuddens badplats)

Välkomna till vår eftermiddag med fokus på livet under ytan! På förmiddagen har vi skolelever på plats men mellan kl 12.30-14 öppnar vi upp för alla som är nyfikna. Kom och se när vi fångar fisk med not och visar vilka fiskarter som lever i Östhammarsfjärden. Vilka känner du igen? Vi tittar också på småkryp som håvats upp som trollsländelarver och många andra arter. Passar alla åldrar och dig som är dagledig eller som kan titta förbi en stund i slutet av lunchrasten.

Sök aktivitet