Östhammarsfjärdens dag

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 23 maj 2022
Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia och Gästrike vatten
Östhammars busstation

När: Måndag 23 maj kl. 12.30–14 
Var: Krutuddens badplats, Östhammar 
Busshållplats: Östhammars busstation. Härifrån är det ca 1 km promenad fram till badplatsen.  

Välkommen till en dag med vattnet i fokus!
Östhammarsfjärden är ett viktigt tätortsnära område för natur och friluftsliv inom Östhammars tätort. I fjärden finns möjlighet att bada, fiska, paddla, åka båt och på vintern åka skridskor och skidor på isen. Vi vill öka kunskapen och medvetenheten om Östhammarsfjärdens och Granfjärdens betydelse som vatten- och livsmiljö.   

Anmälan: Nej 
Arrangör: Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia och Gästrike vatten  

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 

Sök aktivitet