Östhammarsfjärdens dag

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 28 maj 2019
Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, SLU Aqua, Biotopia, Gästrike vatten, Länsstyrelsen och flera av våra lokala föreningar.
Östhammars busstation. Härifrån är det ca 1 km promenad fram till badplatsen

Välkommen till en eftermiddag med fokus på Östhammarsfjärden och angränsande vatten som livsmiljö för djur, växter och oss människor.

Du får se vilka fiskar som lever i fjärden, möjlighet att titta på fåglar, prata med organisationer om vattenmiljön och träffa flera föreningar aktiva i området på och i fjärden. Du kan också fråga oss om enskilda avlopp och strandskydd.

Anmälan: Nej

Sök aktivitet