Nytt i nya rödlistan

1 april 2020, 18:00-20:00
Upplands Botaniska Förening, Entomologiska Föreningen i Uppland
Ekonomikum

Fem år går fort. Det är dags för Rödlista 2020 som publiceras i april!

Vilka kärlväxter och fjärilar är nya, vilka hamnar i en annan kategori och varför? Vad betyder det för Upplands del? Vad innebär den extrema sommaren 2018? Vad är de stora problemen och vilka ljuspunkter finns det?

Kom och lyssna på Sebastan Sundberg och Karin Ahrné, kärlväxt- respektive fjärilsansvarig på ArtDatabanken.

Alla är välkomna!

Sök aktivitet