Naturutflykt till Häckören Skutskär

17 maj 2020, kl. 10.00
Älvkarleby naturskyddsförening, Älvkarleby kommun,Kultur och fritid.

Vi gör en vandring på lättframkomliga stigar i den frodiga lövrika naturen och spanar in den rika växtligheten och de vackra   strandmiljöerna.

Samling parkeringen vid Sandbankarnas badplats, Skutskär.

Kontaktperson Bengt Hemström, tfn 070-244 91 00.

Sök aktivitet