SNF Tierp 50 år. Bredforsens naturreservat

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Vi fyller 50 år, kom och fira med oss!
29 maj, lördag kl. 10.00 – 15.00 Bredforsens naturreservat
Vi hyllar även ”Biologiska mångfaldens dag” (22/5)
Föreningen bildades med anledning av utbyggnaden av Söderfors kraftverk
och uppdämning av Bredforsarna. Föreningen ville ”rädda forsarna”.
Vi besöker Bredforsens naturreservat med dess unika natur i samband med
vårt 50-års jubileum. Vi startar med ett kort årsmöte. (Valen är klara).

Vi guidas sedan av Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen, han berättar om reservatet och Svante
von Strokirch blir vår botaniska guide. Du får också ta del av Naturskyddsföreningens
50 åriga historia. Medtag: stövlar, sittunderlägg
Plats: Parkeringen vid bredforsarna,
OBS: Anmälan: namn och telefonnummer, allergi? Vi bjuder på lunch.
Tel. 072-712 89 10, e-post: inger.lindgren.tierp@gmail.com

Samarbete med Upplandsstiftelsen

Info angående Covid-19

OBS Anmälan. Beroende på ev. restriktioner för Covid kan antalet begränsas.

Sök aktivitet