Natur och Kultur i Järnbygd

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 22 april 2023
Föreningen Natur och Kultur i Dannemorabygden
Österbybruks bussstation

Vandring i järnets kulturarv. Dannemoras järnmalm skulle brytas och förädlas. För det behövdes skogen till ved och kol och runt Österbybruk fanns vattnets kraft till hyttor och smedjor. Spåren finns där fortfarande.

Följ med på vandring på 400-åriga dammlaggar i vårens skira grönska. Vi vandrar max 10 km på dammvallar, förbi dammarnas vattenspeglar och ruiner efter järnhantering redan på medeltiden. Den delvis orörda gamla skogen hyser grova aspar, ekar och tallar som under våren visar upp ett myller av liv.

Medtag eget lunchpaket och kläder efter väder. Arrangemanget kräver viss vana från att röra sig utomhus, då stigarna bitvis är steninga.

Anmälan: Anmälan och ev frågor till naturochkultur.dannemorabygden@gmail.com. Max antal deltagare  20 st.

 

 

 

Sök aktivitet