Natt- och dagexkursion

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Natt- och dagexkursionen är en krävande exkursion men som skapar minnen för livet. Att täcka in både kvällen, natten och morgon/förmiddag medför möjlighet att stifta bekantskap med många olika fågelarter. Särskilt som vi rör oss över både jordbruksområden, skog, sjö och kust. Vi räknar med att få se/höra runt 100 olika arter under exkursionen. Ta med oömma skor, varma kläder och gott fika. Även tubkikare kan vara bra.

Kostnad: 130 kr i resekostnad.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-780 70 17. Ange namn, telefonnummer och om du har bil.

Sök aktivitet