Nåstentur i mellandagarna

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 28 december 2021
Nya skogsgruppen Uppsala
Nåsten, samling vid P Hällens gård
Håga by

Välkommen på fintur i Nåsten 28 december!

Julkulmen är passerad.
Vad kan passa bättre än att följa med Nya skogsgruppen på en skogstur!?

Vi ger oss ut i finaste finskogen, norr om Rödmossen, där skogen har fått utveckla sin vackraste natur.
Vi lovar nypudrad skogsnatur, sumpskogsstråk, gammelgranar med rävröda ulltickor, rosentonade rosentickor, obojfärgade blacktickor, skrynkliga rynkskinn, resliga och en smula krumma hällmarkstallar med vintertagging, vinterståndare av knärot, träd i alla åldrar, torrakor och lågor.
En riktig skog.
Med överraskningar i varje liten vrå.

“Mellandagens temperatur är precis lagom,
solen lyser mer och mer.
Månen har vandrat sin tysta ban
Ingen vill sova bort den här dan.
Mången vill vandra till vacker skog,
snön lyser vit på fur och gran.
Snön lyser vit på mossor och lågor,
massor av arter väntar,
för den som är vaken.”

Vi träffas vid Fjärilsstigens start, Parkeringen ”Hällens gård” i Hågadalen-Nåstens naturreservat.
Kl 09:30 och slutar framåt 14:00.
Vi går banvallen bortåt och in i skogen, totalt ca 1,5-2 km enkel tur.
Möjlighet att enkelt avvika tidigare om man behöver.
Ta med fika och julbordsrester eller nåt annat gott till lunch.
Kikare och lupp om du har.
Sittunderlag är bra när man knästående ska närstudera vedsvampar på lågorna.
Anders Lindholm visar vägen, skogen och naturvårdsarter

Sök aktivitet