Nåsten för nybörjare – närnaturskogen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Närnaturskogen i Nåsten
Tre tillfällen till fina höstturer i Nåstens naturskogspartier.

Vår tätortsnära skog Nåsten har nästan allt.
Här finns fantastiska naturvärden alldeles nära storstaden, en stor variation av skogsnaturtyper med en rik biologisk mångfald lätt att nå för många. Många har förstås upptäckt Nåsten via de fina vandringslederna och stigarna. Vi vill dela våra upplevelser bortom stigarna, visa de finaste vrårna och leta efter de ovanliga skogsarterna. Vi är Nya skogsgruppen, en arbetsgrupp under Naturskyddsföreningen Uppsala.
Vi tycker om skog, riktiga skogar, fina skogar, äldre skogar med skogsdynamik där skogen får utveckla de värden som skogar gör när de får åldras utan att leverera virke till skogsindustrin. Den riktiga skogen när den inte behöver rätta sig efter våra kortsiktiga behov, när den alldeles på egen hand ordnar sin föryngring, där plantor gror i de luckor som skapas när de äldre träden faller för insektsangrepp eller höststormarna.

Följ med oss ut i Nåsten i höst.
Vi kommer att visa vägen till Nåstens finaste delar och vi vill gärna upptäcka finheterna tillsammans med dig. När vi nu är i de äldre naturskogsliknande delarna så vill vi förstås upptäcka och visa de lite ovanligare arterna, naturvårdsarterna som är ovanliga ute i det brukade skogslandskapet.
Vi lovar säsongens naturvårdsarter. Vi lovar finskogsupplevelsemöjligheter. Vi visar hur man med hjälp av olika kartor kan hitta till finskogarna i andra delar av skogslandskapet och vi visar hur man kan använda artportalen.
Inga förkunskapskrav.
De olika tillfällena är mer eller mindre fristående, du är välkommen en eller flera gånger.
Du behöver kunna gå i vanlig skogsterräng i några kilometer och orka vara ute en halvdag eller så.
Vi är ute så pass länge att det är bra att ha med både fika och lunch.
Första träffen söndag 10 september kl 09:30-16:00. Samling vid starten av Fjärilsstigen. Hågadalen-Nåsten naturreservat, parkering Hällens gård.
Andra träffen lördag 30 september kl 09:30-16:00. Samlingsplats bestämmer vi senare.
Tredje träffen blir en helg i oktober.
Vi uppdaterar informationen i bl.a. Biotopiakalendariet efter hand.

Ta med fika, lunch och gärna sittunderlag.
Ingen anmälan.

Frågor: Anders Lindholm 073-152 19 50

Sök aktivitet