Med Upplandsleden ut i skogens finaste vrår

Upplandsleden fyller 40 år och året bjuder på olika typer av jubileumsvandringar. Den här vandringen ger oss inga snabba kilometertider, istället använder vi Upplandsleden för att upptäcka Brännskogens och Storskogens finaste vrår. Det finns mycket spännande att upptäcka i naturen och eftersom vi nyss har firat biologiska mångfaldens dag (Biomfdag är egentligen 22 maj) tittar vi extra på mångfalden av mossor, lavar, vedsvampar och andra arter. Nu är ju också tid för fågelsång. Du behöver inga som helst förkunskaper, din nyfikenhet räcker bra, kanske också ett sittunderlag och gärna lite fika.
Kontaktperson: Kommunekolog anders.lindholm@enkoping.se

Sök aktivitet