Linnéguidning längs Fyrisån med naturguide Lisel Hamring

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 18 september 2022
Biotopia

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Ultunavandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med fika!

Guidningen startar vid Slottstullen (busshållplats Svandammen) och avslutas vid Nedre Föret Sunnersta (busshållplats Holmvägen). Samling kl 10 vid Slottstullen. Se mer information om Linnéstigen Ultunavandringen på Linnéstigarnas hemsida eller på naturkartan.

Anmälan till Biotopia: biotopia@uppsala.se eller 018-727 6370, senast två dagar innan

Linnéstigen Ultunavandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar. Få mer information om Linnéstigarna på Biotopia eller på www.linnestigarna.se.

Sök aktivitet