Levande skogar

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 22 oktober 2023
Ekonomikum

I skogen lever många olika organismer, inte bara träd. Det som växer eller lever i skogen berättar faktiskt mycket om den och dess historia. Om den funnits under lång tid och fått stå relativt orörd, om den påverkats av brand, om den betats av kreatur eller brukats av oss människor. En del arter berättar mer än andra, de som är lite kräsnare och behöver något särskilt för att trivas. Dessa arter, signalarter, visar att skogen är full av liv. Svampar, mossor och lavar är bra signalarter eftersom de ofta är lätta att hitta, känna igen och växer året om. I vårt tema Levande skogar får du bekanta dig med några av skogens vanliga och ovanliga arter och vad de kan lära oss om skogen.

Aktiviteter i museet på lördagar och söndagar:

I oktober  –  Häng med på en aktivitet om mossor och lavar

Kl.11.30 och kl. 14.30 : Mossigt prat Vad är det för skillnad på mossor och lavar och hur känner man igen några av våra vanligaste arter? Lyssna på vår mossiga presentation och lär känna några av de mossor och lavar du kan hitta i skogen. Lös vår kluring med en hemlig mossa eller lav och se vad du lärt dig.

Drop-in hela dagen: Gör ett eget kort med din favorit mossa/lav och ta med hem.

Utställningar:

Vilka bor i skogen? med fotografier av skogens invånare tagna av Samuel Persson (@samuels_pix) OBS! Startar på Kulturnatten 9/9)

Vilka tickor?!  Vi visar upp delar av svampkonsulenten Eva Allestedts donerade svampkollekt. Den finns utställd i biolabbet på övervåningen och i dioramagången.

Utflykter  –  Svamputflykt till Fjällnora den 16/9, OBS Fullbokad! Obligatorisk anmälan, mer info om det hittar du här

Föredrag  –  Anders Dahlberg (SLU) berättar om det hemliga livet i skogen, 18/10 kl.18.30

Sök aktivitet