Kyrkogårdsvandring på Berthåga kyrkogård

25 maj 2023, 17.00
Berthåga kyrkogård
Buss till Flogsta centrum

Vi får möjlighet att upptäcka Berthåga, en annorlunda naturkyrkogård som har både nyare gravskick och spår från forntiden. Berthåga kyrkogård är en 54 hektar stor begravningsplats som har inspirerats av den uppländska naturen
och är belägen i den västra delen av Uppsala.

Ingen deltagaravgift.

Anmälan: Senast 16 maj till stf.uppsala@gmail.com

Sök aktivitet