Kvällstur i Andersby ängsbackar

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 4 maj 2023
Du kan ta regionbussen till hållplats Andersby. Från hållplatsen är det 300 m promenad norrut längs väg 290 till reservatets entré. Tidtabeller hittar du på: www.ul.se

Slåtterängar och gamla gärdsgårdar, kostigar och ädla lövträd – vid Andersby ängsbackar har människan och hennes djur format naturens utseende ända sedan järnåldern. Kreaturen har gått på bete i skogen och på ängarna och skapat ett öppet landskap med en rik flora. Andersby ängsbackar är skyddat som naturreservat och i området finns i liten skala mycket av vad den uppländska naturen har att erbjuda. Ädellövskog med sprakande vårflora. Välbetade backar med hasselbuskar, omgivna av gamla gärdesgårdar. Murrig barrskog som gömmer ett myller av skalbaggar om man tittar lite närmare. Små åkertegar. Vattholmaåsen med ståtliga ekar på höjden och en sänkt slättsjö med mycket vass.

Vi möts upp vid parkeringen och tar en kortare kvällsvandring i naturreservatet. Såhär i början av maj täcker vitsipporna vanligtvis stora delar av marken och skapar en särskild karaktär. Tillsammans vandrar vi ca 4 km och njuter av de gamla träden, slåttermarkerna, den gröna skira hasselskogen och spåren av det gamla bondesamhället.

Ta med egen matsäck (valfritt middag/fika), kaffe/te, sittunderlag/filt och varmt att ta på dig vid paus.

Kostnad: 50 kr för STF-medlem/80 kr för ej medlem.

Anmälan: Anmäl deltagande senast 30/4 till Camilla Andersson, 070-541 98 57, gärna via sms. Invänta svar på din anmälan innan du betalar in. När du betalar in, ange namn och kod K230504 så underlättar du för vår kassör.

Sök aktivitet