Kvällsexkursion vid Hjälstaviken

19 maj 2020, 18:00-21:00
Hjälstaviken, parkering Parnassen
Busshållplats: Svannäs (buss 803)

Med Pekka Westin som guide. Samling kl. 18 vid parkering, Parnassen. Busshållplats: Svannäs (buss 803). Från hållplatsen är det ca 800 m till Stora Parnassen. Följ väg 263 västerut. Samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening. Ta med fika. Ingen anmälan behövs.

 

 

Sök aktivitet