Kvällsexkursion vid Hjälstaviken

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 19 maj 2022
Svannäs (buss 803)

Med Pekka Westin som guide, medtag gärna kikare och fika.
Samling kl. 18 vid parkering, Parnassen.
Busshållplats: Svannäs (buss 803). Från hållplatsen är det ca 800 m till Stora Parnassen. Följ väg 263 västerut.
Samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.

Sök aktivitet