Kvällsexkursion vid Hjälstaviken

Med Pekka Westin som guide, medtag gärna kikare och fika.
Samling kl. 18 vid parkering, Parnassen.
Busshållplats: Svannäs (buss 803). Från hållplatsen är det ca 800 m till Stora Parnassen. Följ väg 263 västerut.
Samarrangemang med Håbo Naturskyddsförening.

Sök aktivitet