Kurs i iskunskap

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 18 januari 2024
Ljusbärargatan 2, 754 23 Uppsala

Innehållet i Friluftsfrämjandets iskunskapskurs består av en genomgång av naturisens egenskaper. Vad kännetecknar riskabel och säker is? Vad behöver Du på isen? Ryggsäcken utrustning och anbringande.

Föreläsning, bilder och diskussioner under ca 2 1/2 timmar. Genomgången kurs berättigar till tillgång till Skridskonätets isinformation på webben för medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Plats: Studiefrämjandet, Ljusbärargatan 2, 3 tr.
Pris: 300 :- för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 400:- för icke medlemmar.
OBS! Anmälan och betalning ENDAST via länken https://dinkurs.se/89469

Information https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skridskor/langfardsskridskor/kurs-i-iskunskap/

Fika ingår i kursavgiften.

Kursledare: Rolf Henriksen

Sök aktivitet