Konstutställning: Landscaping

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 26 november 2023
Biotopia
Ekonomikum

Biotopia samarbetar med Uppsala konstmuseum, Upplandsmuseet och Gustavianum!

Tillsammans presenterar vi konstutställningen “Landscaping – mötet mellan människa och natur”.

Utställningen handlar om olika aspekter av människans aktiva förhållande till naturen – i omformandet av landskapet liksom i bilderna och tolkningarna av det. I utställningen bidrar nitton konstnärskap med skildringar av landskap och möten mellan människa och natur – från 1500-talet till idag. Svenska landskap står i fokus i utställningen, företrädesvis från Uppland och från Uppsalas omgivningar, men också från andra delar av landet. Tyngdpunkten ligger i samtidskonsten, men genomgående vävs äldre verk in i sammanhangen, för att belysa såväl kontinuiteter samt förändringar genom historien.

På Biotopia finns konstverket “Constructed Landscape” inrymt i ett diorama.

Verket är skapat av konstnären Pia Sirén. Född 1982, bosatt och verksam i Lovisa, Finland.

Landskapet, som är tillverkat med lager av presenningar som hänger i rep från taket, är omisskännligt konstgjort. Steniga sluttningar, avlägsna skogar och snöiga bergstoppar är formade mer som en snabb och ungefärlig gest än en färdig illusion. Pia Sirén är intresserad av möjligheten att skapa en känsla av storhet i dioramarummets begränsade utrymme. Fönstret ramar in utsikten till en målningsliknande bild, ett rumsligt collage av olika färgare plastskivor. Verket är konstruerat i ordets bokstavliga bemärkelse (lat. construere: bygga, uppföra) samt behandlar de kulturella konstruktioner som definierar våra föreställningar om natur, landskapsbild och identitet. Konstnärens installation är en materiell skiss av naturen och en gestaltning av längtan och drömmar. För vissa är plast ett välbekant material, medan det för andra erbjuder ett motbjudande, dystopiskt framtidsalternativ. Sirén väcker frågor om människans förhållande till sin miljö och det artificiella i skapandet av det moderna landskapet. Något som på Biotopia framstår i ökad tydlighet intill de över hundra år äldre dioramorna.

Resten av utställningen “Landscaping” går att se på Uppsala konstmuseum.

Klicka här för att komma till Uppsala konstmuseums hemsida. 

Sök aktivitet