Klimatworkshop

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 20 mars 2024
Biotopia
Ekonomikum

Vi vill ha era förslag!

Under 2024 undersöker vi Biotopias, biologiska museet, potential att samla information om klimatförändringar. Syftet är att öka synligheten för klimatfrågor i staden och ge svar på följande frågeställningar:

• Hur förväntas Sverige och vår lokala miljö påverkas av förändringar i klimatet?
• Vad görs på lokal, nationell och global nivå för att minska effekterna av klimatförändringar?
• Vilka anpassningar har redan gjorts och kommer att göras i Uppsala kommun för att bättre hantera effekterna av klimatförändringar?
• Hur kan man påverka som privatperson för att bidra till ett minskat klimatavtryck i sin närmiljö?

Under mars och april 2024 bjuder vi därför in representanter från civilsamhällesorganisationer med intresse av klimatfrågor att delta i en workshop med syfte att utveckla idéer till aktiviteter som svarar på ovanstående frågeställningar.

Alla workshops äger rum på Biotopia, Vasagatan 4. Deltagare behöver enbart närvara vid en workshop.

• 20/3 klockan 18:00 – 20:00
• 27/3 klockan 18:00 – 20:00
• 10/4 klockan 18:00 – 20:00

Anmälan

Anmäl ditt intresse till projektledare Jonathan Schalk (jonathan.schalk@uppsala.se) senast en vecka före det datum du önskar delta. Då vi avser att bjuda på lättare tilltugg kan du även ange eventuella allergier.

Sök aktivitet