Kartläggning av Dalarnas flora

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 13 mars 2024
Upplands Botaniska Förening, Dalarnas Botaniska Sällskap
Ekonomikum

Lennart Bratt och Urban Gunnarsson berättar om Dalarnas flora och projektet att inventera landskapets växter.

Lennart Bratt och Urban Gunnarsson har båda arbetat med naturvårdsfrågor på länsstyrelsen i dalarna. Förutom det är de aktiva i Dalarnas botaniska sällskap. I sällskapets regi driver de projektet att kartlägga dalarnas flora. Urban är nu anställd av Sveriges lantbruksuniversitet och ansvarig för våtmarksfrågor på artdatabanken.

Föredraget kommer att sändas på YouTube och är ett samarrangemang med Upplands botaniska förening och Dalarnas Botaniska Sällskap.

 

Föredraget sänds live via denna länk:

Sök aktivitet