Invigning Nerhammarforsen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 19 april 2022
Brukshandeln. Följ vägen mot Järnboden i 1,5 km fram till dammen vid Nerhammaren och ta vänster.

Välkomna till invigning och guidning av fiskevårdsåtgärderna som gjorts i Hargsån vid Nerhammaren i Hargs Bruk. Följ med på guidning vid Nerhammarforsen där stora insatser gjorts för att förbättra Hargsåns betydelse för de många fiskarter som nyttjar vattendraget för lek och uppväxt. I anslutning till den vackra bruksmiljön finns ett drygt 180 meter långt omlöp, Nerhammarforsen, som gör det möjligt för kustens fiskar att simma vidare upp i ån efter att de varit utestängda under 350 år.

Vi tar en kort vandring längs med ån och spanar efter fisk och pratar om vikten av fungerande vattenmiljöer för kustens ekosystem. Har vi tur kanske vi får se strömstaren leta mat i forsen eller en glimt av kungsfiskaren som håller till här.

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 

Sök aktivitet