Invigning Björkbackaslingan

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Följ med på en invigningsvandring längs med den 5 kilometer långa Björkbackaslingan i Bålsta! Slingan är en nyetablerad del av Upplandsleden. Vandringen går längs gångvägar, grusvägar och en kortare sträcka stig i kuperad terräng. Vi bjuder på enklare fika längs med vägen.

Slingan har etablerats med statligt stöd via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) i samverkan mellan Håbo kommun, Upplandsstiftelsen och lokala samfälligheter.

Sök aktivitet