Invigning av våtmarken Ledskärsängarna

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 4 april 2022
Ledskärsvägen. Härifrån är det ca 1,5 km promenad fram till parkeringsplatsen vid småbåtshamnen.

Välkomna till invigning och guidning av våtmarken vid Ledskärsängarna. Här har stora insatser gjorts för att förbättra fiskens lekmöjligheter och för de många rastande och häckande fåglar som är så starkt förknippade med lokalen.

Vi tar en gemensam promenad från parkering till våtmarken och sedan vidare till Fladentornet. På plats berättar vi om vad som gjorts och kopplingen mellan land och kust. Vi spanar efter fåglar, tömmer fiskfällan och ser om några av kustens leksugna fiskar har börjar sin vandring upp till våtmarken. Stövlar eller höga kängor är att föredra.

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 

Sök aktivitet