Invigning av våtmarken Gölarna

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 7 april 2022
Svartvikens vägskäl. Härifrån är det 2,1 km promenad fram till parkeringsfickan vid våtmarken.

Välkomna till invigning och guidning av våtmarken Gölarna. Våtmarker med utloppbäckar vid kusten har många gånger stor betydelse för vårlekande fisk som gädda och abborre. Den tidigare helt igenväxta våtmarken Gölarna har öppnats upp och vattennivån har höjts för att återskapa en permanent vattenspegel. En liten ström, ett så kallat omlöp, för fisken att vandra upp i har anlagts.

På plats berättar vi om vad som gjorts och kopplingen mellan land och kust. Vi tömmer fiskfällan och ser om några av kustens leksugna fiskar har börjar sin vandring upp till våtmarken. Fikaplatsen bredvid omlöpet är tillgänglighetsanpassad så att så många som möjligt kan njuta av strömmens porlande ljud och spana efter fisk.

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 

Sök aktivitet