Invigning av Lortfjärden – fiskvåtmark och stig

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 3 juni 2024
Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun
Kavarövägen (ca 400 meter att gå)

Välkommen till  invigning av Lortfjärden, en tätortsnära våtmark som har restaurerats för att gynna kustens fiskar och andra arter. Delar av området har stängslats och nu betar kor runt Lortfjärden och håller markerna öppna. Som besökare kan du gå en stigslinga runt området med rastplatser och fin utsikt över våtmarken.

Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun och privata markägare bjuder nu in till en sen eftermiddagsguidning i samband med invigningen. Vi bjuder på enklare fika.

Sök aktivitet