INSTÄLLD-Inspirationstillfälle för personal – aktivitetsstig och motorikbana i Sunnerstaåsens friluftsområde

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 22 april 2020
Sunnerstabacken

Välkommen till ett studiebesök i Sunnerstaåsens friluftsområde där aktivtetsstigen och en anpassad motorikbana för personer med olika funktionsvariationer finns. Inspirationstillfället, som Friluftsfrämjandet arrangerar i samarbete med Studiefrämjandet, är tänkt som en introduktion till stigen och banan för personal på särskola, olika boende och daglig verksamhet.

Tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur längs med de olika stationerna och en presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan.

Inspirationstillfället kostar 200 kronor per person och då ingår boken ”Skogmullestigen” och fika.
Samling: utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds väg 270.
Anmälan: Anmälan är obligatorisk och görs senast den 17 april till Friluftsfrämjandet uppsala@friluftsframjandet.se 

Vi arrangerar även inspirationsdagar på förfrågan så hör av dig så försöker vi hitta en annan dag som passar bättre.

Sök aktivitet