Hur funkar dammen och vilka finns här ?

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 9 september 2022
Uppsala Science park

En damm har byggts, varför då? Visste du att vattnet på gatan oftast rinner ut i vår fina Fyrisån? Skräp och smuts kan följa med, det vill vi inte!

Polacksbackens dagvattendamm hjälper till att hålla ån ren, och att hejda översvämningar! Men hur fungerar den? Och vilka små kryp har flyttat in?

Mellan 15 och 17 på fredag 9:e september är alla som vill välkomna att leta småkryp vid dagvattendammen! Vi håvar med Biotopia och Uppsala Vatten berättar hur dammen renar och fördröjer dagvattnet, innan det släpps ut i Fyrisån.

Ingen föranmälan krävs

Tag med: ett nyfiket humör!

Utrustning för att undersöka vad vi hittar under ytan finns på plats.

Välkomna!

Sök aktivitet