Hur är det att montera rovdjursstängsel?

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 8 juni 2022
Ekonomikum

Välkommen till Biotopia i Uppsala den 8 juni kl 18:00 till senast kl 20:00!
Kom och prata rovdjursstängsling med Hjalmar Stake och Patrik Ellström från stängslingsgruppen, vi bjuder på fika.

Fler gårdar har anmält att de är intresserade av att få rovdjursstängsel monterat. Vi hoppas att du blir en av de personer som hjälper till med detta. Patrik och Hjalmar berättar om vad det innebär och hur vi kan samordna samåkning till gårdarna för de som inte har bil. Anmäl gärna om du kommer till per.axell@rovdjur.se så vet vi hur mycket fika vi ska köpa.

Är du intresserad men har inte möjlighet att komma till Biotopia? Kontakta stängslingsgruppen på stangsel.uppsala@rovdjur.se om du vill vara med på mejllistan och få information när det är dags att boka datum inför nästa stängslingsuppdrag!

Man behöver inte vara medlem i Svenska Rovdjursföreningen för att hjälpa till och stängsla. Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen samarbetar i rovdjursfrågor både på nationellt och regionalt plan.

Sök aktivitet