Hjälp oss rädda rylbeståndet i Håbo

19 augusti 2023, 10.00
Samling vid parkeringsplatsen till Häggeby kyrka för samåkning.

Vi besöker ett par växtplatser, vid Lilla Gräskärret och Sånka, på Skohalvön för den sällsynta växten ryl för att på plats räkna beståndet i syfte att dokumentera om beståndet ökar eller minskar. Om minskningen varit alltför kraftig så kommer vi att initiera åtgärder t.ex. i form av röjning, grässlåtter etc.

Sök aktivitet