Aktiviteten avslutades 15 augusti 2020
Samling 10:00 på parkeringen vid korsningen väg 76 / väg 292, Harg Östhammars kommun

Vi går med guide utmed Upplandsleden, från Fäboda till Gisslaren, och besöker husgrunderna efter tre f.d. torp. Du ska orka gå ca: 5 km genom skog och mark.

Turen avslutas med medhavd matsäck vid Gisslaren.

Anmälan : kelinge.bgd@gmail.com eller Lennart Annögård 070/2465264 senast lördag 8/8.

Avgift : gratis

Sök aktivitet