Hackspettsmorgon

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Följ med oss ut i Upplands skogar i en gryning med visslande sparvuggla. Hackspettarna börjar trumma och ropa. Orrspel, tranrop och trastsång hörs runtomkring. Med lite tur kan både tjäder och järpe ses vid vägen.

Kostnad: 100 kr i resekostnad.

Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-7807017. Ange namn, telefonnummer och om du har bil.

Sök aktivitet