Aktiviteten avslutades 12 juli 2024

Tillsammans med ledare från från Friluftsfrämjandet och Habiliteringen för barn, ungdomar och vuxna följer ni Skogsmullestigen. Ni får en guidad tur längs de olika stationerna och en presentation av motorikbanan i anslutning till Mullekojan. Aktivitetsstigen och motorikbanan är anpassad för personer med olika funktionsvariationer och de flesta har därför möjlighet att delta.

Turen är tänkt som en introduktion till stigen och banan, som får användas fritt av såväl privatpersoner, dagliga verksamheter och boenden. Passa på att uppleva och komma nära naturen!
Hör av dig om någon annan dag passar bättre.

Turen kostar 50 kronor per person inklusive fika och anmälan är obligatorisk.
Samling: utanför Sunnerstastugan, Dag Hammarskjölds väg 270.
Anmälan: Anmälan görs senast en vecka innan varje guidetillfälle till Friluftsfrämjandet uppsala@friluftsframjandet.se 

Sök aktivitet