Gryningsvandring – Upplev lugnet längs Gimodammen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 10 maj 2020

Vi kliver upp i ottan och vandrar i soluppgången en bit av Upplandsledens slinga 11:1 längs Gimodammen. Upplev lugnet och naturen som vaknar. Vid vindskyddet i nordöstra änden av dammen fortsätter vi på skogsstigar till Roddarne, en ca 6 km lång vandring totalt. Biltransport tillbaka till Gimo erbjuds. Samling vid Hammaren vid Gimodammen kl 04.30, vi samåker om möjligt. Ta med morgonfika.

Vandringen är en del i Upplandsledens 40-årsjubileum. Läs mer om jubileet på: www.upplandsstiftelsen.se/upl40

Anmälan senast 8 maj till Karin Karlsson 073-032 84 07 (gärna sms). Medtag eget fika.
Pris STF-medlem 50 kr/ ej medlem 80 kr.

Sök aktivitet