Gryningsvandring med fotografering

14 april 2024, kl 04:30
Närmaste busshållplats är Gimo Bruksgatan. Härifrån är det ca 1,5 km promenad fram till badet. För bussnummer och tidtabeller, se www.ul.se

En tidigare favorit i repris! Vi träffas vid Hammaren i Gimo och går först längs Upplandsleden/Dammleden intill Gimodammen och viker sedan av till Roddarne. Sträcka ca 9 km. Aktiviteten pågår 2-3 h.

Ta med eget fika. Pris STF-medlem 50 kr/ej medlem 80 kr. Anmäl deltagande senast 11 april till värd Karin Karlsson, 073-032 84 07, gärna via sms. Invänta svar på din anmälan innan du betalar in via plusgiro 466 98 16-3 eller swish 12 32 09 33 59. När du betalar in, ange namn och kod G240414 så underlättar du för vår kassör.

Sök aktivitet