Gröna bandet – ensamvandring i sju veckor

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 29 mars 2022
Östhammar busstation

Gröna bandet – 1200 km vandring i svenska fjällkedjan på sju veckor. Hur står man ut med sig själv som enda sällskap? Hur förbereder man sig? Vilken utrustning kan vara bra att ha? Carola Johansson berättar om sin resa och visar bilder. Föreläsningen äger rum direkt efter föreningens årsmöte.

Kostnad 50 kr STF-medlem/80 kr ej STF-medlem, inkluderande fika. Ange ev. kostallergier i samband med anmälan. Anmälan senast 24 mars till Karin Karlsson 073-032 84 07 (gärna sms). Invänta bekräftad plats innan du betalar in avgiften. Ange namn och referensnummer “G220329” vid inbetalningen. Plusgiro 466 98 16-3 eller swish nr 123 209 33 59. Välkommen!

 

Info angående Covid-19

Den 9 februari slopades de flesta av restriktionerna som funnits under coronapandemin. Detta gäller även för STFs lokalavdelningar Har du sjukdomssymptom så önskar vi att du tar ansvar och stannar hemma. Du är varmt välkommen till våra aktiviteter när du känner dig frisk!

Sök aktivitet