Geologins betydelse för vattenförsörjningen i Uppsala

4 oktober 2023, 18:00 - föredrag 18:45
Upplands Amatörgeologer
Ekonomikum

Eva Wendelin Statsgeolog på SGU berättar om geologins betydelse för Uppsalas vattenförsörjning.

 

3D teknik har gett ny kunskap om bland annat Jumkilsåsens betydelse för vattenförsörjningen.

Eva är regionansvarig för mellersta och norra Sverige och har som uppgift att främja användningen av geologisk information.

Kl. 18:00 är det mingel och diskussion, med bland annat ett lotteri.

kl. 18:45 börjar föredraget.

Sök aktivitet