Föreningsdialog om Hågadalen-Nåsten

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 15 februari 2023
Ekonomikum

Uppsala kommun har påbörjat arbetet med att se över och uppdatera skötselplanen för naturreservatet Hågadalen Nåsten.

Ett led i arbetet är att kartlägga och analysera hur området används idag och hur det kommer användas i framtiden. För att skaffa oss en bra bild bjuder vi in aktiva föreningar som vi tror är verksamma i området för möjlighet att ge sitt bidrag till det fortsatta arbetet.

Kommunen kommer att hålla en kort presentation och därefter kommer det vara möjligt att diskutera i mindre grupper hur området används idag och er syn på den nuvarande skötselplanen. Upplandsstiftelsen hjälper kommunen i arbetet och kommer vara på plats.

Två medlemmar per förening är välkomna att delta. Har en förening inte möjlighet att delta kommer det ges tillfälle att föra fram synpunkter digitalt vid en senare tidpunkt.

För anmälan, eventuella allergier samt frågor vänligen kontakta:

Epost: Erik.andersson6@uppsala.se

OBS! Svara senast 27 januari 2023

Sök aktivitet