Fokus Promzona: Ekologi och miljörätt i spåren av industrin

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 17 mars 2022
Uppsala konstmuseum, slottet

Panelsamtal: Ekologi och miljörätt i spåren av industrin

Det ryska ordet Promzona betyder industrizon, och konstnären Pavel Otdelnov har med journalistiska metoder sökt i arkiv, sammanfogat kartor med satellitbilder och drönarfilmer, intervjuat människor, samt målat och tecknat av sitt material för att skildra livet vid en industrizon. Fram träder en giftskandal i gigantisk skala, där utsläppen målar landskapet i kontraster och starka färgpigment.

I detta samtal riktar vi blicken mot svenska förhållanden. Hur väl saneras industrimarker, hur ser de juridiska processerna ut och vilka gifter finns i vår närmiljö? 1960-talets skandal kring BT Kemi i Teckomatorp är ett tydligt exempel, men även i närtid pågår miljöprocesser t ex kring höga PFAS-halter i dricksvattnet i Uppsala.

Medverkande

Jan Darpö, Professor i miljörätt, med fokus på miljöprocess, vattenrätt och naturvård vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Andreas Brutemark, chef för Biotopia och naturskolan och tidigare arbete med miljöövervakningning och företagens ansvar för skada och föroreningar. Han har en bakgrund som forskare inom akvatisk ekologi rörande framförallt växtplankton och deras interaktion med övriga miljön.

Lutz Ahrens, professor i organisk miljökemi på SLU är en av forskarna i POP-gruppen, vilka studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska miljöföroreningar (POPs, micropollutants) som t.ex. högfluorerade ämnen (PFAS), läkemedel, PAH, pesticider och flamskyddsmedel. Lutz Ahrens var ett av expertvittnena kring rättegångar kring (PFAS) i Uppsala.

Zarah Lifendahl, VD Fyrisåns vattenförbund och Vattensamordnare, berättar om hur Uppsala kommun arbetar med källspårning och förebyggande kring vattenkvalitén i Fyrisån.

Moderator: Karin Lindström, Biotopia

Konstmuseet i samarbete med Biotopia

Förboka biljett på din kostnadsfria biljett på tickster.

Info angående Covid-19

Förboka biljett på din kostnadsfria biljett på tickster.

Sök aktivitet