Floravandring i Linnés fotspår

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 8 maj 2022
Samlingsplats Norby Soldattorp: buss nr 7, Kvickstensvägen

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Gottsundavandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med fika!

Guidningen startar vid Norby Soldattorp (buss nr 7, Kvickstensvägen) och avslutas vid Lurbro bro (buss nr 11, Lurbro). Se folder för Gottsundavandringen. Finns även parkering vid Norby Soldattorp.

Anmälan till Biotopia: biotopia@uppsala.se eller 018-727 6370

Linnéstigen Gottsundavandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar. Få mer information om Linnéstigarna på Biotopia eller på www.linnestigarna.se.

Sök aktivitet