Floravandring i Linnés fotspår

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 2 juni 2019
Biotopia
Start: Kuggebro. Mål: Sävja kyrka

Lär känna naturen i Uppsala genom dess flora! Längs ett av Linnés klassiska exkursionsstråk: Linnéstigen Danmarksvandringen öppnar vi upp blicken för växternas förunderliga värld. Naturguide Lisel Hamring berättar om de växter vi ser idag, vilka som fanns på Linnés tid och vad han använde dem till. Ta gärna med fika!

Guidningen startar vid Kuggebro (buss nr 5,9,10, Kuggebro / parkering Lilla Djurgårdsskogen se karta i folder om Årike Fyris) och avslutas vid Linnés Sävja (buss nr 9, Sävja kyrka). Samlingsplats kl 11 är på bron över Sävjaån vid Kuggebro. Se mer information om Linnéstigen Danmarksvandringen på naturkartan eller läs i Linnéstigsfoldern.

Anmälan till Biotopia: info@biotopia.nu, senast två dagar innan

Linnéstigen Danmarksvandringen är en av Uppsalas 8 Linnéstigar. Få mer information om Linnéstigarna på Biotopia eller på www.linnestigarna.se.

 

 

Sök aktivitet