Floraväktarexkursion till Heby

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 24 maj 2020
Ekonomikum

När: Söndag 24 maj kl. 9–tidigast 16
Var: Heby, samling på Vasagatan vid Biotopia i
Uppsala för gemensam avfärd.

Vi försöker besöka samtliga lokaler i Heby kommun för att räkna mosippa samt söka efter mosippa i två områden där den tidigare funnits men ej setts på senare år.

Anmälan:  Till Mora Aronsson genom SMS till 070-668 26 82 eller mail till mora.aronsson@habonet.net, senast den 22 maj. Ange om du kan ta egen bil.
Arrangör: Upplands botaniska förening

Sök aktivitet