Floraväktarexkursion till Älvkarleby

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 5 maj 2019
Biotopia för samåkning mot Älvkarleby

Upplands Botaniska Förening anordnar en exkursion där vi besöker flera lokaler i Älvkarleby kommun för att räkna sanddraba, sandviol och mosippa. Avfärd kl. 09.00 från Vasagatan utanför Biotopia. Hemkomst tidigast kl. 16.00.

Exkursionen görs som en del i länets olika floraväktaraktiviteter men där vem som helst är välkommen. Floraväktarna utgör ett ideellt nätverk av privatpersoner som tillsammans övervakar närmare 300 hotade kärlväxter. Alla uppgifter rapporteras i Artportalen och bidrar på så sätt med kunskapar om hotade arters förekomst och dynamik – vilket i sin tur är underlag för den svenska rödlistan, rapportering till EU, åtgärdsprogram och naturvårdshandläggning. Passa på att testa hur det är att vara floraväktare för en dag!

Anmälan till Sebastian Sundberg senast den 3 maj, genom SMS till 0702-317785 eller mail till sebastian.sundberg@slu.se. Ange om du kan ta egen bil.

Sök aktivitet