Filmvisning: Kjell, Ylwa och demonstrationsodlingen

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 20 oktober 2022
Länsstyrelsen Uppsala län och Biotopia
Biotopia
Ekonomikum

Ikväll blir det filmpremiär på Biotopia!

Länsstyrelsen visar sin nya film om demonstrationsodlingen som de har på gården Hånsta-Östergärde utanför Vattholma. Här testodlas över 200 olika fleråriga växter som kan ge skörd av frukt, bär, nötter, blad, lökar och knölar till mat. Vad är fördelarna med perenna odlingssystem och hur kommer man igång om man vill testa på att odla flerårigt?
Vi tittar på filmen tillsammans, sedan blir det fika och prat i mindre grupper med en avslutande diskussion i storgrupp.

Begränsat antal platser – anmälan till biotopia@uppsala.se

Programmet för kvällen:

18.00 Kort intro – Länsstyrelsen välkomnar

18.20 Visning av filmen

18.40 Fika med frågor att diskutera

19.10 Sammanfattande diskussion

19.30 Avslut

Välkomna!

Sök aktivitet