Fagning i Toran

(Aktiviteten är inte längre aktuell)

Aktiviteten avslutades 4 maj 2024

Kom och upplev ett stycke kulturhistoria och ge en hjälpande hand till biologisk mångfald! I Toran pågår ett arbete för att restaurera de gamla lövängarna. I den traditionella skötseln av en äng, fagas den på våren och slås på sommaren. Många känsliga växter klarar sig bara i ängens speciella miljö. Eftersom traditionellt skötta ängar har minskat väldigt mycket i vårt nutida landskap, är det fåtal som finns kvar extra viktiga för ett stort antal örter och insekter.

Att faga en äng, innebär att räfsa bort och elda upp förra årets gräs, löv och nedfallna kvistar, vilket gynnar de växande örterna och underlättar sommarens slåtter. Denna dag hjälps vi åt med fagningen i Toran. Vid lämpligt tillfälle under arbetets gång tar vi paus för en kopp kokkaffe/varm saft och en enkel lunch som lagats över elden.

Anmälan: Föranmäl gärna till shanti.wittmar@uppsala.se Detta för att vi ska veta ungefär hur mycket lunch vi ska ordna. Men om ni missar föranmälan går det bra att komma ändå och vara med och hjälpa till!

Kostnad: Gratis

För vem: Alla är välkomna! Aktiviteten hålls i naturlig terräng som kan vara svårframkomlig för rullstol och barnvagn.

Sök aktivitet